Συμπληρωματική σύνθετη ζωοτροφή πάχυνσης μόσχων

Χορηγείται με άριστης ποιότητας χρήση σανό και εφόσον οι άλλες ζωοτροφές που χορηγούνται καλύπτουν τις ανάγκες συντήρησης.

Τροφή πάχυνσης μόσχων