Πολύσπορο

Ιδανική τροφή για την σίτιση οικόσιτων ορνίθων.

Πολύσπορο

No 01 - Μίγμα νεοσσών κρεοπαραγωγής Α' ηλικίας ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Αποτελείται από πρώτες ύλες υψηλής διατροφικής αξίας και χορηγείται κατά βούληση στους νεοσσούς κρεοπαραγωγής συστηματικής εκτροφής.

Μίγμα νεοσσών Νο 01

Πλήρης σύνθετη ζωοτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής B' ηλικίας

Χορηγείται για την διατροφή οικόσιτων πουλερικών κρεατοπαραγωγής.

Τροφή κρεατοπαραγωγής

Φ19 - Μίγμα νεοσσών – πουλάδων ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Χορηγείται στα πλαίσια οικόσιτης-παραδοσιακής εκτροφής, σε νεοσσούς και πουλάδες που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή και αυγοπαραγωγή.

Μίγμα νεοσσών Φ19

Νο 03 – Πλήρης ζωοτροφή μίγμα ορνίθων ωοτοκίας ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Η τροφή ορνίθων ωοτοκίας αποτελείται από πρώτες ύλες υψηλής διατροφικής αξίας και χορηγείται από την έναρξη της ωοτοκίας.

Mίγμα ωοτοκίας Νο 03

Φ16 - Μίγμα oρνίθων ωοτοκίας ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Αποτελείται από επιλεγμένες πρώτες ύλες και χορηγείται σε όρνιθες ωοτοκίας στα πλαίσια οικόσιτης - παραδοσιακής εκτροφής.

Mίγμα ωοτοκίας Φ16

Ω3 - Μίγμα ορνίθων ωοτοκίας ΒΙΟΖΩΚΑΤ

 Βοηθά στην παραγωγή αυγών πλούσιων σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας.

Μίγμα ωοτοκίας Ω3

Πλήρης σύνθετη ζωοτροφή πουλερικών αυγοπαραγωγής οικόσιτων εκτροφής

Χορηγείται για την διατροφή πουλάδων κατά την προετοιμασία τους για την αυγοπαραγωγική περίοδο και κατά αυτήν.

Τροφή αυγοπαραγωγής

Νο 88 - Μίγμα αναπαραγωγής ορτυκιών ΒΙΟΖΩΚΑΤ

Χορηγείται στα ορτύκια από την έναρξη της ωοτοκίας και για όλη την περίοδο αυγοπαραγωγής.

Μίγμα αναπαραγωγής ορτυκιών