• Πλάκες λείξεως 1
  • Πλάκες λείξεως 2

Πλάκες λείξεως


  • Οι πλάκες λείξεως είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα για όλα τα παραγωγικά ζώα.
  • Με την κατανάλωση της πλάκας ενισχύεται το σιτηρέσιο με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
  • Τοποθετείται σε βάση μέσα στον στάβλο έτσι ώστε το ζώο να γλείψει όποτε αυτό χρειάζεται.